scimage logo.gif (4488 bytes)

ScImage er et program til kvantitativ analyse af billeder fra et Twain kompatibelt kamera eller en scanner. Man kan også arbejde med billeder, der er indsamlet på et større billedanalyse system. Det er muligt at måle intensitet, optisk densitet, afstande og arealer.

ScImage kan anvendes til:

Forskningsområder:

Mikrobiologi og patologi - bestemmelse af bakteriestørrelser, densitet af bakterie kolonier,

Patologi - størrelse af vævskomponenter (muskelfibre, ATPase aktivitet), kvantitativ immunhistokemi.

Forskningprojekter ved universiteter og industri - kvantitativ enzymhisto- og cytokemi, immunhistokemi, dokumentation af histologiske målinger (toksikologiske studier).

Programmet er udviklet på baggrund af mere end 5 års erfaring med anvendelse af kvantitativ billedanalyse indenfor cellebiologiske og medicinske projekter.

Der stilles kun beskedne krav til hardware. ScImage kan anvendes på PC'er med en 486DX processor, 8 MB RAM, Grafikkort 800 x 600 i 256 gråtoner og ca 4 MB ledig Harddisk kapacitet.

Pris (inklusiv 25% moms)

Produkt Vare # Pris
16 bit enkelt bruger 16-1 d.Kr.3750
32 bit enkelt bruger 32-1 d.Kr. 3750
10 pakker 25 licenser 48-10 d.Kr.32750

Freeware version:

ScImage kan afprøves i en gratis (freeware) version, hvor funktionerne "gem" og "print" er fjernet.

Freeware versionen kan enten downloades eller bestilles på nedenstående kupon. Angiv venligst om der ønskes en 16-bit version (Windows 3.x og Win95) eller en 32-bit version (Win95/98/NT), og om 3½" disketter ønskes tilsendt eller programmet skal sendes via Email.

Bestillingsseddel

Afkryds ønsket produkt

Send ScImage beskrivelse
Send freeware ScImage 16-bit som email (ca. 3,5 Mb)
Send freeware ScImage 32-bit som email (ca. 3,5 Mb)
Send 3½" disk freeware 16 bit ScImage ver. 1.2
Send 3½" disk freeware 32 bit ScImage ver. 1.2

Fornavn
Efternavn
Stilling
Firma
Addresse
E-mail
Telefon